Jogi nyilatkozat


Jogi nyilatkozat

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek, adatbázisok, statisztikák és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség.

A Felhasználó nem jogosult a weboldal tartalmát, illetve annak részeit (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalon elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt) sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, weboldalba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a Weboldallal, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatással sem azonos, sem pedig azt helyettesítő szolgáltatást vagy terméket.

A MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség a weboldalon keresztül a szolgáltatásokat úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. A MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség mindent ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen nyilatkozatot bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a weboldal tartalmát bármikor - előzetes értesítés mellett - megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség módosítja a felhasználási feltételeket, minden esetben annak módosított változata kerül a weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség a weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2018. május 25.

MATESZ, Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség