Díjak


Tagdíj

172 800 Ft./év. Ha a tagsági viszony július 1-je után keletkezik, a díj 50%-át kell fizetni. Ammennyiben egy tagunk a kilépési szándékát a tárgyi év március 31-ig írásban jelzi, így az éves tagdíj felét kell fizesse.

A Print-Audit szolgáltatást a Matesz megbízásából a Matesz Audit Nonprofit Kft. végzi. A szolgáltatási díjakat a szolgáltatás elvégzése előtt kell kiegyenlíteni.

Audit díjak (féléves időszakra értendő)

 • Országos napilap – 199 397 Ft + 27% áfa
 • Megyei napilap – 140 754 Ft + 27% áfa
 • Országos heti- és kétheti lap – 149 283 Ft + 27% áfa
 • Időszakos kiadvány (beleértve a
  vidéki hetilapokat és havilapokat) – 117 294 Ft + 27% áfa
 • Heti hirdetési kiadványok alapdíj – 127 957 Ft + 27% áfa

Bevezető és próba audit díjak (negyedéves időszakra értendő)

 • Országos napilap – 119 639 Ft + 27% áfa
 • Megyei napilap – 84 453 Ft + 27% áfa
 • Országos heti- és kétheti lap – 89 570 Ft + 27% áfa
 • Időszakos kiadvány (beleértve a vidéki hetilapokat és havilapokat) – 70 377 Ft + 27% áfa
 • Heti hirdetési kiadványok alapdíj – 76 775 Ft + 27% áfa

Bevezető  és próba auditálás díjak:

 • az auditdíj 60%-a
 • amennyiben a bevezető auditálás a tárgyi félév első felére vonatkozik, a tárgyi félév második felének auditálási díja is az auditdíj 60%-a.

Gyorsjelentés adatközlési díjak (negyedéves időszakra értendő):

 • Országos napilap – 99 699 Ft + 27% áfa
 • Megyei napilap – 70 377 Ft + 27% áfa
 • Országos heti- és kétheti lap – 74 642 Ft + 27% áfa
 • Időszakos kiadvány (beleértve a vidéki hetilapokat és havilapokat) – 58 647 Ft + 27% áfa
 • Heti hirdetési kiadványok alapdíj – 63 979 Ft + 27% áfa

Engedmények:

 • 2 lap/kiadó – 20%
 • 3-4 lap/kiadó – 25%
 • 5 laptól/kiadó – 30%

Melléklet auditálásának díja:

A hordozó kiadvány auditálási díjának 10%-a

Mutációs kiadványok fix auditálási díjai:

Audit (Gyorsjelentés adatközlési) díj = A×(MS+K)×E ahol:

 • A = audit díj
 • MS = mutációs szorzó:

– 2-3 mutáció/kiadó = 0,60
– 4-5 mutáció/kiadó = 0,55
– 6-7 mutáció/kiadó = 0,50
– 8+ mutáció/kiadó = 0,45

 • K = 0,1
 • E = engedmény (lásd fent)

Változó auditálási díjak

Átlagos
nettó
nyomott
példányszám
Kiadványok megjelenési gyakorisága és fizetett jellege
Napi Heti Havi Egyéb
fizetett ingyenes fizetett ingyenes fizetett ingyenes fizetett ingyenes
(db) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-10 000 26 250 18 375 15 750 11 025 13 125 9 188 10 500 7 350
10 001-20 000 37 026 25 918 22 216 15 552 18 513 12 959 14 810 9 689
20 001-40 000 74 052 51 836 44 431 31 102 37 026 25 918 29 622 20 734
40 001-60 000 111 078 77 756 66 647 46 654 55 539 38 877 44 431 31 102
60 001-80 000 148 105 103 673 88 863 62 204 74 052 51 836 59 242 41 470
80 001-100 000 185 131 129 591 111 078 77 756 92 565 64 796 74 052 51 836
100 001-125 000 231 413 161 990 138 848 97 194 115 707 80 994 92 565 64 796
125 001-150 000 277 696 194 387 166 617 116 632 138 848 97 194 111 078 77 756
150 001-200 000 370 260 259 182 222 157 155 509 185 131 129 591 148 105 103 673
200 001-250 000 462 826 323 979 277 696 194 387 231 413 161 990 185 131 129 591
250 001-300 000 555 391 388 774 333 234 233 265 277 696 194 387 222 157 155 509
300 000(*)+ 37 026 25 918 22 216 15 552 18 513 12 959 14 810 10 368

A digitális példányszámok auditálási díja
(félévente, nettó összegek): 

 • napilap: 45.000 Ft 
 • heti és kétheti lap: 35.000 Ft 
 • havonta és ritkábban megjelenő lap: 25.000 Ft