Szervezetünk


A MATESZ legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal bír. Ezen a fórumon keresztül a tagok közvetlenül befolyásolhatják a szervezet működését. A közgyűlésnek kell jóváhagynia a szervezetet érintő minden lényeges döntést, egyebek között a költségvetést és az auditálási szabályokat.

A 9 tagú elnökséget a közgyűlés választja. Az elnökség feladata a közgyűlés döntéseinek előkészítése, valamint azok végrehajtásának felügyelete.

Az elnököt a közgyűlés választja meg. Feladatai: vezeti az elnökség gyűléseit, gyakorolja a titkárság dolgozói feletti munkáltatói jogokat, és ő a szervezet legfelső hivatalos képviselője.

A titkárságot a főtitkár vezeti, melynek feladata a szervezet napi szintű irányítása, valamint a döntések kidolgozása, előterjesztése az elnökség és közgyűlés számára. A főtitkár a tevékenységéért az elnöknek és az elnökségnek tartozik felelősséggel.