Ingyenes kiadványok auditálási szabályzata


Ingyenes Kiadványok
AUDITÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ
(Az itt leírt dokumentumokat EREDETIBEN kell felmutatni a könyvvizsgálónak.)
 
Tartalomjegyzék
 
 
1.1.  A tárgyidőszakra vonatkozó, kitöltött lapterjesztési adatlap megjegyzések nélküli példánya a kitöltésért felelős személy aláírásával, az adatlapot alátámasztó kiegészítő kimutatásokkal együtt. (Az adatlapot alátámasztó kiegészítő kimutatások a Matesz online adatfeltöltő rendszerben automatikusan összesítődnek és átéagolódnak).
 
1.2.  A MATESZ-szalMatesszel folytatott összes levelezés. Szükség esetén ennek tartalmaznia kell a MATESZ Matesz jóváhagyását a lapterjesztési adatlap kitöltéséhez felhasznált feltételezésekre és becslésekre, illetve az átlagpéldányszám kiszámításánál figyelmen kívül hagyott példányokra vonatkozóan.
 
1.3.  A vizsgált időszak főkönyvi kivonata, illetve az árbevétel összege.
 
 
2.1.  A kiadó és a nyomda között kötött, a vizsgált időszakban érvényes szerződés. 
 
2.2.  A példányszámlehívás (a nyomdánál való megrendelés) módszere.
 
2.3.  A tárgyidőszakra vonatkozóz összes minden nyomdai számla a tárgyidőszakra vonatkozóan, amely alátámasztja a nettó nyomtatott példányszámot.
 
2.4.  A nyomdai számlák kifizetését alátámasztó okmányok (beleértve az átutalási értesítéseket és a banki kimutatásokat), bizonyítandó, hogy a nyomdai számlák ténylegesen ki lettek fizetve.
 
2.5.  A nyomdai számlákon szereplő példányszám egyeztetése a lapterjesztési adatlapon feltüntetett példányszámmal.
 
2.6.  A nyomtatást saját keretekben megoldó kiadók esetében:
 
A nyomdai nyomtatási igénylések másolata.
 
A tárgyidőszakra vonatkozó nettó nyomott mennyiségek egyenlegeit alátámasztó összes nyomdai nyilvántartás, bizonyítandó, hogy a nettó nyomtatási mennyiséget tényleg megrendelték a nyomdától, és azok ki is lettek nyomtatva.
 
A tárgyidőszak alatt kinyomtatott példányszám egyeztetése a felhasznált papírmennyiséggel, ezáltal bizonyítva, hogy a nyomda által állított nettó nyomtatott példányszám megegyezik a ténylegesen nyomtatott példányszámmal.
 
 
3.1.  Minden szükséges magyarázat és a lapterjesztési rendszer megismerését elősegítő okmányok, beleértve a következőket:
  • Terjesztési módok.
  • Terjesztési körzetek térképe.
  • Lapterjesztő munkatársak és ellenőrök létszáma.
  • Lapterjesztőkkel kötött szerződések, és díjazásuk módja.
  • Az ellenőrök szerepe.
  • Milyen alapon ellenőrzik a lapterjesztőket?
3.2.  A tárgyidőszak alatt előfordult lapterjesztési problémákat alátámasztó okmányok és az összes szükséges magyarázat, beleértve a következőket:
  • Hogyan tartják nyilván, becsülik meg a fel nem használt példányszámot?
  • Hogyan vették észre a problémákat?
  • A tárgyidőszak alatt felmerült lapterjesztési problémákat hogyan oldották meg?
3.3.  A fenti információk alapján végezzék el a kinyomtatott példányszámok és a terjesztett példányszámok egyeztetését. Az egyeztetésnek ki kell térnie az összes megállapított problémára, valamint tartalmaznia kell a fel nem tárt terjesztési problémák teljes körű becslését.