e-Adatközlés


Bevezető

Az e-Adatközlés lehetővé teszi az auditálásban részt vevőknek a Matesz által auditált kiadványok adatainak közlését a Matesz felé.

Az e-Adatközlés alkalmas mind a Print-Audit, mind a Print-Gyorsjelentés, mind a Digit-Audit és mind a Digit-Gyorsjelentés adatok közlésére, így az adatokat csak egyszer kell feltölteni (a gyorsjelentéskor), illetve az auditadatok közlésekor csak felül kell írni az esetleges eltéréseket.

Az adatok közlését az itt felkínált e-adatlapok, illetve adatfeltöltési felület segítségével lehet megtenni.

Az adatok összegzése automatikus. Amennyiben az alapadatok (megjelenésenként és nyomdánként/terjesztési csatornánként) pontosak, a továbbiakban csak az eredményeket kell figyelni. A számszaki hibák az adatfelvitel pillanatában megjelennek az e-adatlapokon, ezeket azonnal ellenőrizni lehet.

Hozzáférési jogosultság

Adatközlésre csak azon személy jogosult, akit az adott kiadó hivatalosan megnevezett, és a Matesznél ilyen minőségben vannak nyilvántartva (audit-kontaktszemély).

Az audit-kontaktszemélyeknek nem kell regisztrálniuk a Matesz website-on, az ő regisztrációjukat a Matesz-titkárság automatikusan elvégzi, és a bejelentkezéshez szükséges adatokat elküldi e-mailben.

FONTOS: felhívjuk a kiadóvállalatok vezetőinek figyelmét arra, hogy amennyiben változás történik az általuk megnevezett audit-kontakszeméllyel kapcsolatosan, erről azonnal értesítsék a Matesz-titkárságot – ez nélkülözhetetlen az auditált kiadványok zökkenőmentes adatközléséhez.

e-adatlapok

Az adatközlést egyéni e-adatlapok előállítása során letöltött Excel e-adatlapok segítségével lehet megtenni. Az e-adatlapot a kiadó által kinevezett audit-kontaktszemély hozza létre a saját oldalán.

Egyéni e-adatlapok előállítása

Az audit-kontaktszemély saját maga állítja előre a számára megfelelő e-adatlapot.

Az egyéni beállításokat itt lehet megtenni.

Adatfeltöltés

A kitöltött e-adatlapokat továbbítani kell a Matesz szerverére.

Az adattovábbításhoz minden audit-kontaktszemély egy e-mailt kap, amely tartalmazza az általa közlésre jogosult lapokhoz tartozó linket. A link segítségével eléri azt a felületet, ahonnan az adott kiadvány e-adatlapját feltöltheti a Matesz szerverére.

Feltöltési határidők

Az adatok feltöltési határidőket a Matesz-szabályok rögzítik, melyek szerint:

  • a Print-Audit adatközlés határideje a tárgyi audit-időszakot követő negyedév utolsó munkanapja.

  • a Print-Gyorsjelentés adatközlés határideje a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó munkanapja.

A fenti határidők lejártakor a feltöltési felületek automatikusan bezáródnak, ezt követően itt adatokat nem lehet közölni. Ilyen esetben, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Matesz-titkársággal.

A fenti határidőktől az újonnan auditálásra jelentkezett kiadványok esetében eltérünk.

Ellenőrzés

A feltöltést követően a szerverünk közli az adatok összesítését, és egyben jelzi az esetleges hibákat. Kérjük, hogy figyelmesen nézze át a felkínált összesítőt!

Jóváhagyás

Az adatokat az audit-kontaktszemély jóváhagyja, és ezzel az adatok felkerülnek a Matesz szerverére további feldolgozásra.

FONTOS: Számszakilag hibás adatokat szerverünk nem fogad el. Ez esetben újból át kell tekinteni az adott e-adatlapot, és ezt korrigálva újból fel lehet tölteni.

Elismervény

A jóváhagyást követően kiállítunk egy elismervényt, amely rögzíti az adatközlés megtörténtét és ennek adatait. Az elismervény a website-ról letölthető.

Auditáláskor

Az auditáláshoz feltöltött e-adatlapot a könyvvizsgálóhoz továbbítjuk, és ez fogja képezni az ellenőrzés tárgyát.

A könyvvizsgáló az általunk megküldött állomány birtokában végzi el az auditálást.

Kérjük, hogy az auditálás alatt történő bármilyen adatmódosítást az e-adatlapra vezessék át.

Kérjük továbbá, hogy az auditálás elvégeztével a végső (módosított és az auditáláson átesett) e-adatlap másolatát adják át elektronikus formában a könyvvizsgálónak.

Az így átvett állományt a könyvvizsgáló a Matesznek továbbítja, és az auditjelentés elfogadását követően ez képezi majd a Matesz Terjesztési bizonyítvány, illetve adatközlés alapját.

A Matesz-szabályok értelmében ezt az állományt (mint minden, az auditálás tárgyát képező dokumentumot) a kiadónak az auditálást követő egy évig tárolnia kell.