Digital-Audit szolgáltatás


A MATESZ tagjai igényelhetik digitális példányaik auditálását is, a Matesz Print-Audit listáján szereplő kiadványokra vonatkozóan.
Az auditált számok megjelennek a negyedéves Gyorsjelentésekben is.
A kiadók az auditálás igénylésével egyben kötelezettséget vállalnak az adott kiadvány folyamatos auditálására, illetve az első auditálás lezárását követően a kiadvány Digital-Gyorsjelentés adatainak negyedéves közlésére is.
 

A Digital-Audit szolgáltatáshoz szükséges információk, lépések

1. Digitális kiszolgáló (provider) tanúsítása

A Digital-Audit elvégzéséhez a digitális példányok kiszolgáló rendszerének teljes áttekintése, megértése szükséges a Matesz részéről, függetlenül attól, hogy a kiszolgáló rendszer a kiadóé, vagy egy harmadik fél rendszere.
Első lépés az auditálás felé: a kiszolgáló rendszer tanúsítása.
Amennyiben a kiszolgáló rendszer nem az adott kiadóé, a tanúsításhoz szükséges, hogy a kiszolgáló rendszer üzemeltetője Matesz-tag legyen. Ebben az esetben a részletek tisztázása végett kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot.

2. Az auditálásért felelős személyek feladatai

A Digital-Audit alapvetően két területre fókuszál: a kiszolgáló rendszer, illetve a pénzügyi tranzakciók és a digitális terjesztést érintő dokumentáció ellenőrzésére.
Az auditáláshoz szükséges a kiadó terjesztési és/vagy pénzügyi feladatokra kijelölt, illetve az informatikáért felelős személyek együttműködése. A Digital-Audit igénylése során a kiadó közli a két személy adatait a Matesz-szel.

3. Az auditálás tárgyi időszaka

Az auditálás vonatkozik a naptári félévekben mért (január–június, illetve július–december) digitálisan terjesztett példányszámaira. 
Az első auditálás tárgyi időszaka egy naptári negyedév is lehet a Digital-Auditra újonnan jelentkező kiadványok esetében.

4. Az auditálás előkészítése

Az auditálásra jelentkező kiadók az auditálás menetéről és szabályairól részletes tájékoztatást kapnak. Ennek hiányában a Matesz egyetlen auditálást sem kezdhet meg. Ebben a munkában az auditfelelős személy, illetve a Matesz főtitkára vesz részt.
Az előkészítés legfontosabb része az, hogy a Matesz megismerje a digitális példányok kiszolgáló rendszerét. Ezt követően, a Matesz javaslatot tesz a különböző ellenőrző protokollok (kódok stb.) felépítésére, illetve a mérőkódok elhelyezésére.

5. Technikai személyzet

Az auditálás technikai részleteinek felelőse a Matesz részéről: 
Pál Richárd (info@ankarainformatika.hu)

6. Auditdíjak és fizetési feltételek

Az auditálás szolgáltatási díja előre fizetendő.
Díjak:
Digitális auditdíj: 25-45.000 Ft + áfa/kiadvány/félév
Provider setup díj: 75 000 Ft + áfa.
Az auditálási díj befizetése az auditálást megelőzően történik.

7. A providerek tanúsítása

A tanúsítás folyamatos jellegű, évente ismétlődik. A providernek értesítenie kell a Matesz-t bármilyen változásról, amely szükségessé teszi a Matesz-szel egyeztetett tanúsítási protokollt.
Az első tanúsítást követően a Matesz kiállítja a Matesz Digital-Audit Partner Tanúsítványt.

8. Az auditálás elvégzése és a Digital-Audit Terjesztési Bizonyítvány kiállítása

A Matesz folyamatosan ellenőrzi a digitális példányok forgalmát a technikai előkészítést követően. Az auditálás befejezésekor a Matesz kiállítja a Digital-Audit Terjesztési Bizonyítványt. A bizonyítvány kiadásával az adott időszak auditálása lezártnak tekintendő.

9. Kifogások, panaszok

A Matesz működésével kapcsolatosan panasszal bárki fordulhat a Matesz főtitkárához. Az írásban érkező panasznak tartalmaznia kell a panasz tárgyát részletesen leírva, az alátámasztandó információkat és dokumentumokat a főtitkár részére címezve.
A főtitkár dönt a panasz jogosságáról.
Amennyiben a panaszos nem ért egyet a Matesz főtitkára által hozott döntéssel, panaszával a Matesz elnöksége felé fordulhat.
Amennyiben a kiadó az elnökség döntésével sem ért egyet, vagy úgy ítéli meg, hogy ez meghaladja az elnökség kompetenciáját (előfordulhat, hogy a panaszeljárás során üzleti titkok felfedésére kerül sor), a kiadó választott döntőbizottság létrehozatalát kezdeményezheti. A döntőbizottság döntése végleges.

10. Digital-Gyorsjelentés

Az első auditálás lezártát követően a Matesz az adott digitálisan terjesztett kiadvány terjesztési adatait – negyedévi rendszerességgel – a Matesz Gyorsjelentésben közli.
A Digital-Gyorsjelentés adatai tartalmazzák a naptári negyedéves, nem auditált terjesztési adatokat.

11. Az adatok nyilvánossága

A Matesz tagjai minden egyes jelentés minden részletéhez hozzáférnek. 
A Matesz célja, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatok minél több csatornán jussanak el az érdekeltekhez:
A Matesz website-ján.
Automatikusan e-mailben, minden egyes tag részére.
Szaksajtó: Marketing & Média, Kreatív, mediapiac.com, Média Ász stb.

12. A Digital-Audit-embléma használata

A Matesz emblémája az auditálás hiteles jele, ezt csak első lezárt auditálást követően, az auditált kiadványokban (website-jain) és/vagy ezekkel kapcsolatosan lehet közölni. 

13. Egyéb önszabályozási tételek

A Matesz arra törekszik, hogy az általa közölt adatok összehasonlíthatók legyenek, ezek használata erősítse a tisztességes piaci versenyt, ezért szankciókat alkalmaz ezen eszmék megsértése esetén:
Auditálás felfüggesztése – a tagdíj kifizetésének késedelme és a Digital-Gyorsjelentés-adatok késői megküldése esetében.
Helyesbítés közlése – téves adatközlés vagy Matesz-embléma helytelen használata.
Pénzügyi szankciók – az auditáláshoz szükséges adatok késői megküldése és a Digital-Gyorsjelentés-adatok nem auditálása esetében.
Kizárás a Matesz-tagok sorából – a Digital-Gyorsjelentés-adatok auditálásának elmulasztása esetében, illetve egyéb, a Matesz szabályainak súlyos megsértése esetében. 
 
A Digital-Audit igénylési űrlapot itt töltheti le pdf formátumban.
 
Hitelesített providerek
A Matesz csak az általa hitelesített digitális példányokat kiszolgáló rendszereken keresztül terjesztett példányokat auditálja.
A kiszolgáló rendszereket (legyenek ez saját, vagy harmadik fél rendszerei) fel kell készíteni arra, hogy a Matesz auditálási feltételeknek megfeleljenek, és auditkompatibilissá válljan.
A felkészítést követően kiállítjuk a Matesz Digital-Audit Partner tanúsítványt. A tanúsítvány birtokában a lapkiadó vagy provider a saját vagy harmadik fél digitális terjesztését auditkompatibilis módon végezheti, és bármely általa terjesztett digitális lap auditálható.

Tanúsított providerek:

  • Digitalstand Kft.
  • eRikkancs
  • Forbes
  • Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
  • ShoppieGo
Amennyiben az Ön cége digitális provider és érdekelt a tanúsításban, a részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot