Definíciók


A terjesztési tételek meghatározása

Lapszám – A kiadvány minden egyes megjelenésének azonosítója.

Megjelenések száma  – A vizsgálat időszakban kiadott megjelenések száma.

Nettó nyomott példányszám – Azon elkészült sajtótermékek összessége, amelyeket a kiadványokat előállító nyomdák átadnak a kiadóknak és/vagy ezek megbízottjának (szállítók, terjesztő cégek stb.).

Alapár – A vizsgált időszakban a kiadványokon feltüntetett fogyasztói ár. Ha a kiadványnak nincs fogyasztói ára, az alapár a vizsgált időszakban érvényes legmagasabb éves előfizetési díj. Ha a kiadványoknak a vizsgált időszakban nincs sem fogyasztói ára, sem előfizetési díja, az alapár a mindenkori példányonkénti kereskedelmi ár, amely az áfát is tartalmazza.

Értékesített példányszám – A fizetett kiadványok minden egyes példánya, melyek értékesítése révén a kiadó bevétele eléri az alapár minimum 30%-át.

Aktívan vásárolt példányszám – Az alábbiakban meghatározott előfizetéses, darabonkénti és külföldi példányszámok

Egyéb értékesítés – Az alábbiakban meghatározott mennyiségi értékesítés példányszámai
(5.6.8. és 5.6.10.).

Előfizetéses példányszám – Értékesített példányok, melyeket szerződés alapján egyéneknek vagy jogi személyeknek (előfizetőknek) juttatnak el egy előre meghatározott időszakra, előre meghatározott összegért (előfizetési díj), mely összeget az előfizetők előre fizetnek ki. Az előfizetési díjak beszedését, a címlisták kezelését és a példányok szolgáltatását a kiadók közvetlenül vagy az általuk megbízott jogi személyek egyaránt végezhetik.

Saját előfizetéses – Azon előfizetéses példányok, amelyek előfizetőinek adatai (név, cím stb.) a kiadók saját nyilvántartásában vannak, és ezen adatok fölött a kiadók megjelenésenként és korlátlanul, valamint minden egyes előfizető befizetéséről részletes információval rendelkeznek (a címek – előfizetések megrendelései – és befizetések közötti teljes összefüggést lehet dokumentálni). A példányok terjesztését, illetve az előfizetési díjak beszedését végezhetik a kiadók vagy az általuk megbízott jogi személyek.

Egyéb előfizetéses – Előfizetéses példányok, melyek előfizetőinek adatai (név, cím stb.) fölött a kiadók megjelenésenként korlátlanul nem rendelkeznek, és ezeket az általuk megbízott jogi személyek kezelik, illetve a lapterjesztés is feladatuk.

Terjesztésre átadott – A kiadók által tőlük független terjesztő cégeknek vagy egyéni terjesztőknek darabonkénti (utcai árus) értékesítés céljából átadott példányok,.

Darabonkénti értékesítés – Azok a példányok, amelyeket a kiadók vagy az általuk megbízottak darabonként értékesítenek. Számonkénti értékesítést végezhetnek – nem kizárólagosan – egyéni árusok (magánszemélyek, egyéni vállalkozók), a kiadók, vagy újság- és folyóirat-kereskedések.

Remittenda – Darabonkénti értékesítésre átadott, de nem értékesített példányok, amelyeket az árusok részére jóváírtak

Mennyiségi értékesítés – Azok a példányok, amelyeket a kiadók nagy tételben közvetítőknek értékesítenek, és a közvetítők által végzett további terjesztésről tételes elszámolással nem rendelkeznek, vagy a példányok továbbterjesztése ingyenes jellegű. Mennyiségi értékesítést végezhetnek – nem kizárólagosan – repülőtársaságok, szállodák, áruházláncok, egyéb termékeket is terjesztő cégek. Ebbe a kategóriába sorolandók a szponzorált példányok is (pl. amikor egy hirdető saját célra megvásárolja a példányszám egy részét).

Külföldi értékesítés – Magyarország határát átlépett, külföldre értékesített példányok, függetlenül a fizetőeszköztől és az ellenérték megfizetésének módjától.

Barter– A vizsgált kiadvány példányai ellenében történt közvetlen termék- vagy szolgáltatáscsere, amely alatt számlázás van, de pénzmozgás nincs. Ezen példányok a mennyiségi értékesítés kategóriába sorolhatók.

Ingyenes példányszám – A fizetett kiadványok minden egyes ingyenesen terjesztett példánya, vagy melynek értékesítése révén a kiadó bevétele az alapár 30%-át nem éri el.

Igényelt – A kiadótól független félnek, ennek írásos igénylése alapján terjesztett ingyenes példányok. Ebbe a kategóriába sorolandó a törvény által kötelező példányszám-szolgáltatást (Széchényi Könyvtár).

Promóció – A kiadó kezdeményezésére terjesztett ingyenes példányok. Ebbe a kategóriába sorolandó az előfizetési akciók ingyenest példányai és rendezvényeken terjesztett példányok.

Eladatlan – Azok a példányok, amelyek nem kerültek terjesztésre (raktár, archívum, kollekció, kiadóban saját belső célt szolgáló stb. példányok)