Audit


Ismerje meg a Matesz példányszámaudit-szolgáltatását a nyomtatott sajtótermékek számára! A hiteles példányszámok iparági szabványa 1993 óta!

A Print-Audit (példányszám-auditálás) célja a nyomtatott sajtótermékek példányszám-alakulásának hiteles kimutatása, ezzel megalapozva a korrekt médiabefektetési döntéseket, és megerősítve a nyomtatott sajtótermékek iránti megrendelői bizalmat.

A Matesz Print-Audit szolgáltatása 25 éve biztosítja a hiteles lapterjesztési adatokat a magyarországi hirdetési piacon. Ez alatt az idő alatt auditálási módszereink és szabályzatunk együtt fejlődtek a piaci változásokkal. Nem csak itthoni tapasztalataink alapozzák meg auditszolgáltatásunk megbízhatóságát és jó hírnevét, de – IFABC-tagságunk révén – a külföldről szerzett ismeretek is hozzájárulnak ehhez.

Ezzel a szolgáltatással és a hozzárendelt önszabályozó funkciókkal a Matesz hozzájárul a tisztességes hirdetési piaci magatartás megőrzéséhez.

A fenti célok elérését az alábbiakkal biztosítjuk:

  • A Matesz-tagok közösen dolgozták ki és alakítják az auditálási és magatartási szabályokat, és ezeknek önkéntesen alávetik magukat.

  • A Matesz szabályai előírják az adatok összehasonlíthatóságát mind időben, mind tartalmilag.

  • Az auditálásokat bejegyzett könyvvizsgálók végzik el.

  • Az auditálásokat egyformán alkalmazzuk minden auditált médium esetében.

  • A Print-Gyorsjelentések, amelyek révén közöljük az ismert médiumtípusok adatait, biztosítjuk az információ párhuzamos áramlását.

  • Amennyiben a Print-Audit- és a Print-Gyorsjelentés-adatok között 
    bármely kiadvány esetében a negyedéves átlagos összesen értékesített és összesen terjesztett példányok esetében ±2%-ot meghaladó eltérést tapasztalunk, azt nyilvánosságra hozzuk.