Tájékoztatás a Telegráf Kft.-nél (a 168 Óra kiadójánál) zajló végrehajtással kapcsolatosan

Kedves Kollégák!

A Telegráf Kft.-nél (168 Óra kiadója) zajló végrehajtásokkal kapcsolatosan ezúton tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Matesz Audit nonprofit Kft. többször is jelezte a kiadónak, hogy rendezze az évekkel ezelőtt, még 2016-ban keletkezett tartozását. A fegyelmezett fizetési hajlandóság kiemelten fontos egy nonprofit Kft. esetében, mivel a Matesz Audit nonprofit Kft. kizárólag a ténylegesen felmerült költségeket osztja fel a finanszírozói kör felé, nem képez nyereséget, ugyanakkor  a Kft.-nek is vannak törvényes és szerződéses fizetési kötelezettségei, melyeknek eleget kell tennie határidőben.

Az évek során felhalmozott tartozást többszöri írásbeli felszólítást követően sem egyenlítette ki a kiadó. Bízva a kiadó fizetési hajlandóságában javaslatunkra részletfizetési megállapodást kötöttünk, az abban foglaltakat sajnálatos módon a kiadó szintén nem tartotta be. Ennek ellenére  a megállapodást követő több hónap türelmi idő, és számos megválaszolatlan megkeresés után kezdeményeznünk kellett a Kiadóval szemben a fizetési meghagyás kibocsájtását. A döntést a Matesz elnöksége hozta meg, miszerint a fennálló követelést fizetési meghagyás útján érvényesítsük.

Kénytelenek voltunk a legszigorúbb eszközhöz folyamodni, hogy a tagság többi tagját ne kelljen pótbefizetésekkel terhelni.

A Telegráf Kft. fizetési meghagyása 2018 januárjában emelkedett jogerőre, sajnálatos, hogy a kintlévőséget továbbra sem tudták rendezni, így 2018. márciusában végrehajtói szakaszba került az ügy.

Ezúton is köszönetet mondunk a hűséges és időben fizető tagjainknak a fizetési fegyelemért.

Tisztelettel,

Kovács Tibor

Matesz Elnök

Vissza