Lezárt 2005. II. féléves auditálások

Lezártuk az elsõ két 2005. II. féléves idõszak auditálását, az Orvostovábbképzõ Szemle és a Medical Tribune c. kiadványoknál.

Vissza