2004/I. negyedéves Gyorsjelentés

Nyilvánosak a Matesz 2004. I. Print-Gyorsjelentés adatai. A Szabad Lap Kiadói Kft. a Szabad Föld c. kiadványra vonatkozó 2004/I. negyedévi Gyorsjelentés-adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. A Matesz Szervezeti és mûködési szabályzat 15/A § értelmében a Gyorsjelentés-adatait késettnek tekintjük. Amennyiben a kiadó az adatközlést nem pótolja a legrövidebb idõn belül, a kiadvány auditálását felfüggesztjük.

Vissza